Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο https://tickets.nationalgallery.gr

Ο δικτυακός τόπος και/ή η Πύλη https://tickets.nationalgallery.gr (εφεξής ο “δικτυακός τόπος”) έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Πινακοθήκη Αλέξανδρος Σούτσος (εφεξής το “Μουσείο”), η οποία διαχειρίζεται το Μουσείο με το ίδιο όνομα και έχει την έδρα της στην Ελλάδα, Μιχαλακοπούλου 1, Αθήνα, 116 34 και τον αριθμό τηλεφώνου +302144086201/e-mail tickets@nationalgallery.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους επισκέπτες/χρήστες του (χρήστες). Οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπικούς, ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται τη συμφωνία με τους όρους χρήσης (Όροι). Αποδεχόμενος τους Όρους, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν ο Χρήστης είναι μικρότερος από δεκαοκτώ (18) ετών, αλλά μεγαλύτερος από δεκατρία (13), έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου προσώπου με γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται το παρόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το Μουσείο δεν ευθύνεται για μια τέτοια χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ιστοσελίδες και περιεχόμενο τρίτων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Υπερσύνδεσμοι

Διαφημίσεις

Εφαρμοστέο δίκαιο – Άλλοι όροι

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, εμπορικών σημάτων, αξεσουάρ και του κώδικα που περιέχονται σε αυτά, καθώς και της γενικής εικόνας της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Μουσείου ή των εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Κανένα μέρος του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί για εμπορικούς σκοπούς ή/και για μη προσωπική χρήση, να μετατραπεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να ενοικιαστεί, να δανειστεί, να μεταδοθεί, να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, χωρίς την έγγραφη άδειά μας. Το υλικό από τον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται να πωλείται ή να διανέμεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό το κέρδος.

Τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα εμπορικά σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ως εκ τούτου φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο στους Χρήστες για προσωπική χρήση.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nationalgallery.gr.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΤΌΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΡΊΤΩΝ

Ο δικτυακός τόπος παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους ανακατευθύνονται υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοτόπων από τον Υπεύθυνο Διαδικτυακού Τόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοτόπων ή για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή την ακρίβεια του υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Το Μουσείο δεν ελέγχει τους δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους ή το περιεχόμενό τους, οι οποίοι επισκέπτονται ή συνδέονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και, ως εκ τούτου, το Μουσείο δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν φέρει καμία ευθύνη για τους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων του Ιστοτόπου, έναν από τους ιστοτόπους τρίτων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενέργεια αυτή.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η ΟΜΑ είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής “ΓΚΠΔ”) και τον νόμο 4624/2019. Στη δήλωση που βρίσκεται στον σύνδεσμο: Πολιτική απορρήτου, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τα τρίτα μέρη με τα οποία τα μοιραζόμαστε, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

Για την Πολιτική μας σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ – ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΏΝ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται “ως έχει” και το Μουσείο δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα, την εμπορικότητα, τη μη παραβίαση ή την καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το Μουσείο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους ζημία του Χρήστη των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και έχοντας γνώση των παρόντων Όρων. Επίσης, το Μουσείο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται ή ότι όλες οι ερωτήσεις που τίθενται θα απαντώνται. Ομοίως, το Μουσείο δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συνδεδεμένος ιστότοπος ή οι διακομιστές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Το κόστος τυχόν διορθώσεων ή υπηρεσιών βαρύνει τον Χρήστη και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία.

Με τη διαβίβαση ή τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο (Περιεχόμενο), ο Χρήστης παραχωρεί στο Μουσείο μόνιμο, ανεπιφύλακτο, αμετάκλητο, αποσπασματικό, καθολικό δικαίωμα: χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, παρουσίασης, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης, μετάφρασης, διανομής και δημιουργίας παράγωγων έργων του Περιεχομένου. να δημιουργήσετε, να προσφέρετε προς πώληση, να πουλήσετε, να νοικιάσετε ή να διανείμετε με άλλο τρόπο το Περιεχόμενο. και να εκτελεί κάθε μέθοδο, ενσωματώνοντας το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποπαραχώρησης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω). Επιπλέον, ο χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται στο Μουσείο ότι έχει το δικαίωμα, τον τίτλο ή/και την εξουσία να παραχωρήσει το εν λόγω δικαίωμα στο Μουσείο. το Μουσείο μπορεί να επιλέξει να μην δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που στέλνει ή ανεβάζει ο Χρήστης. Εάν το Μουσείο επιλέξει να δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που στέλνει ή μεταφορτώνει ο Χρήστης, το Μουσείο μπορεί να επιλέξει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποσύρει τις δημοσιευμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το Μουσείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει ή/και αποκτά για να αποτρέψει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή δραστηριότητες που απειλούν το δίκτυό του ή θέτουν σε κίνδυνο την απόδοση του ιστοτόπου.

HYPERLINKS

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν χρησιμοποιείται για να παραπλανήσει τους καταναλωτές ή να προκαλέσει ζημία στην παρουσία του Μουσείου ή των εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει και εφόσον δεν πλαισιώνει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ως μέρος άλλου ιστοτόπου (όπως η πλαισίωση). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων και των λογοτύπων του Μουσείου, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο, για τη δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον παρόντα Ιστότοπο χωρίς τη ρητή και γραπτή άδεια του Μουσείου.

ΔΙΑΦΗΜΊΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις του Μουσείου ή τρίτων εταιρειών, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

Στην περίπτωση των διαφημίσεων τρίτων, το Μουσείο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών για το περιεχόμενο των εν λόγω διαφημίσεων όσον αφορά τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των εν λόγω διαφημίσεων.

Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιστές, τους χορηγούς ή τους δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κρίνεται αντίθετη με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο ή καθίσταται άκυρη, παύει αυτομάτως να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Μουσείου και του χρήστη των σελίδων και των υπηρεσιών του και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων δεν θα εφαρμόζεται και δεν θα αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν έχει γίνει εγγράφως και έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της ιστοσελίδας στη διεύθυνση tickets@nationalgallery.gr.