Πολιτική απορρήτου

Καλωσήρθατε στο https://tickets.nationalgallery.gr (εφ’ εξής ο «Ιστότοπος»)

O παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου («Μουσείο») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

Το «Μουσείο» είναι Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφ’ εξής ο «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το Ν.4624/2019. Στην παρούσα ενημέρωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο και τη χρήση των υπηρεσιών μας, είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, νομός.

Λοιπά στοιχεία κράτησης εισιτηρίων, όπως ημερομηνία/ώρα προγραμματισμένης επίσκεψης, ηλικιακή κατηγορία, τυχόν εκπτωτικό κουπόνι και ποσό πληρωμής

Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, το «Μουσείο» επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Α. Σύμβαση

Στην περίπτωση που προβαίνετε στην online αγορά εισιτηρίων, το «Μουσείο» επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας ως απολύτως απαραίτητα για την έκδοση των εισιτηρίων σας και την αποστολή τους στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Β. Υποχρέωση από το νόμο

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει χώρα κατόπιν online αγοράς εισιτηρίων, συμπεριλαμβάνει και τη συμμόρφωσή μας με φορολογικές μας υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν την πώληση. Επίσης, με βάση τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε οποιοδήποτε σχετικό αίτημά σας.

Γ. Έννομο συμφέρον

Είναι στο έννομο συμφέρον το «Μουσείο» να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, προκειμένου να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου και των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών, να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να εξασφαλίζει εν γένει ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας.

Επίσης, είναι στο έννομο συμφέρον μας να διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε γενικότερη επικοινωνία λαμβάνουμε από εσάς, ώστε να απαντάμε στα ερωτήματά σας σχετικά με το Μουσείο και τη λειτουργία του Ιστότοπου.

Ακόμη, με βάση το έννομο συμφέρον μας και το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες να σας ενημερώνουμε για τα νέα και τις δράσεις του Μουσείου, θα αποστέλλουμε ενημερωτική επικοινωνία στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δηλώσει κατά την online αγορά εισιτηρίου. Έχετε τη δυνατότητα να εναντιωθείτε σε αυτή την επεξεργασία, είτε σημειώνοντας τη σχετική επιλογή κατά τη στιγμή της online αγοράς, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας επικοινωνίας.

Δ. Συγκατάθεση

Σε περίπτωση που δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, αλλά επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter από εμάς, κατόπιν συγκατάθεσής σας μέσω ειδικού πεδίου στον Ιστότοπο, μπορείτε να εγγραφείτε στη σχετική υπηρεσία οπότε και θα επεξεργαστούμε τη διεύθυνση e-mail που μας δηλώσατε για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς ως προς το Μουσείο. Έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας αυτή, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας επικοινωνίας, είτε απευθύνοντάς μας αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρακάτω σχετική ενότητα.

Επιπλέον, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies και ο τοπικός χώρος αποθήκευσης στη συσκευή σας, συλλέγεται αυτόματα πληροφορία για εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου, για σκοπούς ανάλυσης, εξατομίκευσης ή/και διαφήμισης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας για τα cookies και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, μέσα από την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Εταιρεία κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

Εταιρείες υποστήριξης και διαχείρισης του Ιστοτόπου,

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών online έκδοσης εισιτηρίων, όπως η ΜΤΙ Systems,

Εταιρείες διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου,

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών κατά την online αγορά εισιτηρίου, όπως η Εθνική Τράπεζα,

καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Το «Μουσείο» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τους σκοπούς αυτούς και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας.

Πώς προστατεύει το «Μουσείο» τα δεδομένα σας;

Το «Μουσείο» μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το «Μουσείο» τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της κάθε επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του «Μουσείο».

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας από την εγγραφή στο newsletter μας διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την online αγορά εισιτηρίων διατηρούνται για διάστημα 5 ετών από την πραγματοποίηση της αγοράς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, τα ακόλουθα δικαιώματα:

το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,

το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,

το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,

το δικαίωμα εναντίωσής σας στις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας κατά τα ανωτέρω,

το δικαίωμα να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας άμεσα και δωρεάν.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@nationalgallery.gr

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχει θιγεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με χρήση των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας: complaints@dpa.gr | Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | 210 6475600 | www.dpa.gr.

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;

Ο ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Το «Μουσείο» δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, το «Μουσείο» δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.